Правила за ръчния багаж

За ръчния багаж

Има определени изисквания за пренасяне на течности в ръчния багаж.  Течностите трябва да бъдат в самостоятелни опаковки не повече от 100 мл. всяка и поставени в самозапечатващ се прозрачен плик за многократна употреба. Общото количество на течности в ръчния багаж не трябва да надвишава 1 литър.

При преминаване на проверките за сигурност на летището се изисква:

 • да предоставите за проверка на оператора по сигурност плика, съдържащ течностите, които пренасяте;
 • да свалите връхните си дрехи /палто, сако/ и др. Те ще бъдат проверени отделно;
 • да извадите преносимите компютри и други електронни устройства от вашия ръчен багаж. Те ще бъдат проверени отделно.

Ограничените за пренос течности в ръчния багаж, са:

 • вода и други напитки, супи, сиропи;
 • кремове, лосиони, олио;
 • гримове;
 • парфюми;
 • спрейове;
 • паста за зъби, други пасти;
 • гелове, включително за коса и душ-гел;
 • консистенция на твърда,течна основа /сапуни/;
 • всички производни от подобни консистенции;
 • опаковки, чието съдържание е под налягане, като пяна за бръснене, дезодоранти и др.

Вие все още можете:

 • да пакетирате течности в чантите, които ще предавате за регистриране. Новото изискване се отнася само за течности в ръчния багаж;
 • да носите в ръчния си багаж медикаменти и диетични храни, както и бебешки храни за ползване по време на пътуването. В пункта за проверка може да бъде поискано от Вас да докажете необходимостта от медикаменти и диетични храни по време на пътуването;
 • да купувате течности, като напитки, парфюми и др. от магазините на летищата, разположени след пунктовете за проверка, или на борда на самолета. Ако течностите са в специален, запечатан плик, не го отваряйте преди да сте минали пункта за проверка. В противен случай съдържанието на плика може да бъде конфискувано при проверка за сигурност. 

Ако имате някакви съмнения относно новите изисквания по сигурност, обърнете се за по-подробна информация към нас преди пътуването си.