Условия за ползване

1. Увод

Райзебюро Сити Сентър е оператор на он-лайн уебсайт. Като пълноправна лицензирана ИАТА Травъл Агенция ние сме обвързани със задължението да отговаряме на всички условия, наложени от ИАТА. Моля да отбележите, че като Травъл Агенция ние предоставяме на нашите клиенти резервации от името на авиолинии, хотели, фирми за отдаване на автомобили под наем и други трети страни. Ние винаги се стремим да се обвързваме само с почтени партньори. Но ние не сме фирмата, предоставяща крайната услуга на нашите клиенти, и като такава не сме в състояние директно да влияем на предоставящия тази услуга.

2. Съдържание на договорa

Обвързващия договор влиза в сила в момента в който лицето, което прави резервацията, натисне бутона "потвърждаване на резервацията" ("confirm"). Това заключава официалноto обвързване между Райзебюро Сити Сентър и лицето, правещо резервацията, за предоставяне на услуга или услуги с трета страна, доставчик на услугата. Предоставянето на самата услуга по резервацията не е задължение на Райзебюро Сити Сентър. Съгласявайки се с условията по резервацията, лицето, което прави резервацията потвърждава, че той/тя е пълнолетен и че има право юридически да влиза в договорни отношения. За тази резервация лицето, което прави резервацията е обвързано договорно към нея в рамките на 72 часа. В рамките на тези 72 часа Райзебюро Сити Сентър ще приеме тази резервация или ще влезе в договорни отношения с лицето, правещо резервацията. Като акт за приемане на тази резервация ще се счита имейл-потвърждението от нашата фирма. При плащане с кредитна карта, за приемане и сключване на договора се счита задължаването на притежателя на кредитната карта на неговата сметка по кредитната карта за плащането или за частично плащане. Резервацията ще се счита за осъществена веднага щом всички документи по пътуването са изпратени на клиента.
Искаме да ви информираме, че с потвърждението на резервацията ще получите по и-мейл обобщение на избраните от вас услуги и техните цени.

3. Отговорности

ОТГОВОРНОСТИ НА РАЙЗЕБЮРО СИТИ СЕНТЪР

Отговорността на Райзебюро Сити Сентър по договора е компетентно да предостави резервациите на продукти или услуги така, както те са резервирани. Самата услуга като такава не е отговорност на Луфтханза Сити Сентър. Райзебюро Сити Сентър действа за сметка и от името на доставчика на услугата. Цените и условията са установени в съответствие с договореностите между Райзебюро Сити Сентър и доставчика на услугата.
Допълнителна информация относно условията на предоставените от доставчиците продукти и услуги, може да намерите на техните уебсайтове.
В съответствие със Закон (EG) №2111/2005 на Европейския Парламент и Съвет от 14.12.2005, Райзебюро Сити Сентър информира клиентите за самоличността на самата авиокомпания, която ще осъществи услугата, както в момента на резервацията, така и при потвърждаването на резервацията.

ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТА

а) Всяка една резервация, направена от клиент на уебсайта на Райзебюро Сити Сентър се тълкува като оферта за договаряне на услуга с трета страна, доставчик на услугата, резервирана от клиента.

б) Лицето, осъществяващо резервацията трябва да удостовери правилността на потвърждението на резервацията/квитанцията на плащане/разпечатката от кредитната карта и в рамките на 48 часа да уведоми Райзебюро Сити Сентър за евентуални допуснати грешки. Закъснялото известяване за грешки не е повод клиента да се откаже от условията по договора.

в) Моля веднага да ни уведомите, ако вие като пътуващ, не сте получил вашите потвърждения/документи поне 5 дни преди датата на отпътуване. В такива случаи, ако има осъществено плащане, ние ще уредим доставянето на необходимите документи на летището (за тази услуга се начислява допълнителна такса).

В случай, че не ни уведомите и не сте в състояние да осъществите вашето пътуване (в следствие на липсваща документация) това ще се счита за анулиране на резервацията с изискващо плащане (намалено с възстановяеми разходи, ако има такива). При самолетните билети препоръчваме на клиентите си да избират опцията "Електронен билет", защото Райзебюро Сити Сентър не поема никакви отговорности по забавена доставка на билети по пощата или по куриер, което означава, че плащането на евентуалния пълен размер на сумата по издаването на нови билети е отговорност на клиента,

4. Център за обслужване на клиенти

Райзебюро Сити Сентър предоставя услугите по пътуването (полети, рент-а-кар, багаж, застраховки и др.) от името на своите клиенти чрез договяряне с трети страни, както следва:
САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ:
Всички билети се издават директно от офисите на Райзебюро Сити Сентър в София, България. Ние предоставяме пълно обслужване по отношение на резервиране на билетите (он-лайн или офф-лайн), както и по промяна на полета, анулиране, промяна на маршрута, бонусни билети и подобряване тарифата на билета.
Изключение на горното има при нискобюджетните ("low cost") превозвачите, където резервациите се правят директно с нискобюджетните ("low cost") превозвачи. Тук авиокомпанията е доставчик и всички промени, запитвания за възстановяване на суми и подобни се отправят директно към авиокомпанията.
Моля да ни уведомите ако се нуждаете от допълнително съдействие.
тел: +359 (0)2 - 951 52 62 от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 18.30 ч.
и-мейл: office@lufthansacitycenter.bg

5. ОТГОВОРНОСТИ на Луфтханза Сити Сентър като агент

а) Луфтханза Сити Сентър прави всичко необходимо за да бъде информацията, представена на този сайт, достоверна. Луфтханза Сити Сентър не гарантира, че тази информация е без допуснати грешки. Публикуваната на този сайт информация, Софтуеър и Услуги може да съдържат неточности или правописни грешки. Тук представената информация е предмет на чести промени и опреснявания.

б) Отговорността на Луфтханза Сити Сентър и/или нейните доставчици по този уебсайт е ограничена до обща

в) Подробностите по предоставяните услуги или сключените туристически договори зависят изцяло от информацията, подавана от доставчиците на услуги. Те не създават отговорност на Луфтханза Сити Сентър към клиента.

г) Отговорностите на Луфтханза Сити Сентър по отношение на предоставяните услуги се ограничават до компетентното обезпечаване на услуги от позицията на предпазлив търговец, а не в точността, изчерпателността или правилността на информацията и навременното предоставяне на услугите от третите страни доставчици.

6. Промени и отклонения от маршрута

а) Промени и отклонения от индивидуални маршрути са изпълними само след като са настъпили договорни отношения.

б) Промени в последния момент на часа на пътуване, дестинацията, както и промяна на самолета и авиокомпанията, осъществяваща полета са принципно разрешени.

в) Промени и изменения на травъл офертите са предмет на рекламация само след сключване на съглашение, и то не срещу организатора им, който е с грижата на добър стопанин, и тези промени не влияят на цялостната материална страна на оферирания пакет от услуги.

7. Промени и анулации

а) Възможността за промяна на резервацията, анулиране на резервацията или смяна на името по резервацията, както и изменение на условията и разходите на пасажера се правят само в съответствие с условията на доставчика на услугата и не могат да се влияят от Луфтханза Сити Сентър.

б) За промяна на някои от условията, изброени в подточка 7а), Райзебюро Луфтханза Сити Сентър ще начислява такса обслужване от €15 евро за всеки билет. В случай на нужда от промяна на билет на "low cost" превозвач, то тогава клиентът трябва да се обърне за промяната директно към нискобюджетната ("low cost") превозвача.
Разходите по евентуални промените ще ви бъдат посочени от нискобюджетния "low cost" ПРЕВОЗВАЧ В МОМЕНТА НА ПРАВЕНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА.

в) Относно промени и анулиране на резервациите - същите се осъществяват изключително по предписанието на договорите с трети страни доставчици.

г) Информация относно таксите по анулиране и промяна на резервациите, в случаите където това е възможно, е налична на уебсайта. (виж точка 4).
Силно ви препоръчваме да си направите пътна застраховка при правенето на резервация, защото такава не е включена автоматично в пакета услуги.

8. Непредвидени и форс-мажорни обстоятелства

Луфтханза Сити Сентър няма да носи отговорност по условията на този договор в случай на следните обстоятелства: масови демонстрации, война, вътрешни безредици, отвличане на самолет, терористични действия, пожар, наводнение, спиране на захранването, катастрофа, буря, стачка, спиране на работа или други действия, предприети да се прекъсне обслужването от страна на Луфтханза Сити Сентър или нейните доставчици.

9. Прекъсване на договора от страна на Луфтханза Сити Сентър или доставчика

Луфтханза Сити Сентър и доставичка имат правото да анулират резервацията или част от резервацията, в следните случаи:
- клиентът е неплатежоспособен;
- плащанията с кредитната карта на клиента са отказани от страна на издателите на кредитната карта;
- има признаци, че лицето, правещо резервацията няма правото да влиза в договорни отношения и/или е непълнолетен.

10. Промяна на цени и услуги

а) В следствие условия извън контрола на Луфтханза Сити Сентър, цената и условията могат да се променят от страна на доставчика, което ще упълномощи Луфтханза Сити Сентър да направи съответната корекция. Например при валутни колебания, такси гориво, такси застраховки и летищни такси.

б) Промяна на цената и условията са част от Общите условия на доставчиците. В случай, че Луфтханза Сити Сентър е информирана за такива промени, то тогава клиентите ще бъдат веднага уведомени за тези промени.

11. Такси обслужване

Тъй като нискобюджетните ("low cost") превозвачи, както и постоянно увеличаващ се брой авиокомпании не предоставят комисионна на травъл агентите, то Луфтханза Сити Сентър, както и други доставчици, ще начисляват такса "обслужване". Тази такса ще е на стойност 30 лева за всеки издаден билет. Тази сума ще бъде включвана на отделен ред в крайната цена на фактурите, когато това е възможно.

12. Паспорт, виза, митниески и здравни регулации и закони

За да може да се осъществи безпрепятсвено пътуването, отговорност на всеки пътник е да си осигури валидни пътнически документи. Това включва визите за всички дестинации, както и спазване изискванията на съответните здравни власти.

13. Анулация

Не е разрешено анулирането на резервация за пътуване от страна на пътника. Пътникът сам или с помощта на роднина/партньор в живота не може да се оттегли от поети ангажименти към Луфтханза Сити Сентър или Трети страни. В случай, че пътникът реши да анулира пътуване, тогава може да се очакват финансови последици за него. Тези финансови последици ще бъдат ясно указани в резервационните условия. Изрично забранено е финансово компенсиране, получено чрез съдебно решение.

14. Приложимо право

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и по отношение на въпроси, неуредени в тях, се прилага българското законодателство.

15. Промени в общите условия

Луфтханза Сити Сентър е упълномощен да добавя или променя общите условия, имащи отношение към бъдещи резервации на този уебсайт по всяко време, без да е необходимо да уведомява пътника. На самия уебсайт обаче, преди да се направят промените, ще фигурира и последната валидна версия на общите условия. За бъдещото използване на уебсайта, лицето правещо резервация, декларира съгласие за възможни промени в условията.

16. Недействителност

Наличието на предпоставка, водеща до затруднено или невъзможно изпълнение,
не влияе на цялостната валидност на този договор.